Nekla - turystyka.nekla.eu

baner-rgk.jpg e4fe21e274f4d08125044a560bbdeec5
Taryfy opłat za wodę i ścieki
2016-12-26 Arkadiusz Pawlak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.63.2.2018.MZ z dnia 18 maja 2018 roku zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nekla. 

Wysokość cen stawek opłat za dostarczoną wodę wynikająca z kalkulacji załącznik Tabela F

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3 dostarczonej wody

2,81

0,22

3,03

2,81

0,22

3,03

2,81

0,22

3,03

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /odbiorcę/

miesiąc

2,74

0,22

2,96

2,79

0,22

3,01

2,84

0,23

3,07

 

TABELA 2.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczone ścieki wynikająca z kalkulacji załącznik Tabela F

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Cena

Netto

Vat

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3 odebranych ścieków

6,20

0,50

6,70

6,48

0,52

7,00

6,76

0,54

7,30

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /odbiorcę/

miesiąc

4,42

0,35

4,77

4,53

0,36

4,89

4,63

0,37

5,00

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię