Nekla - turystyka.nekla.eu

baner-rgk.jpg c97d90d1e0392cd46855d362ef5fb9b1
Druki do pobrania
2012-02-09 Arkadiusz Pawlak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Druki do pobrania.

Referat Gospodarki Komunalnej

1. NGK-01 Uzyskanie uzgodnień na dostawę wody i/lub odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

2. NGK-02 Wydanie warunków technicznych na dostawę wody, odprowadzanie ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

3. NGK-03 Wydanie warunków na dodatkowy wodomierz
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

4. NGK-04 Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

5. NGK-05 Dokonanie odbioru przyłącza/sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

6. NGK-06 Reklamacja prawidłowości wskazań wodomierza głównego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

7. NGK-07 zaświadczenia o jakości wody
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

8. NGK-8 Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

9. NGK-9 Udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

10. NGK-10 Uzyskanie skierowania na bezpłatną sterylizację/kastrację
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

 11. NGK-11 Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf

12. NGK-12 Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt
karta 

13. NGK-13 Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt
karta 

14. NGK-14 Zlecenie na opróżnienie zbiornika bezodpływowego
karta  

15. NGK-15 Podpisanie umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

16. NGK-16 Otwarcie/zamknięcie/likwidacja przyłącza wodociągowego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

17. NGK-17 Wpisanie do rejestru szamb
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

18. NGK-18 Wpisanie do rejestru przydomowych oczyszczalni
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

19. NGK-19 Zmiana umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

20. NGK-20 Zgłoszenie awarii wody/kanalizacji
karta 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię